Swish Klarna

FINOLA-19 / finare el grövre struktur550 kr

FINOLA 

Årets Skörd 2019

EU-godkända industrihampasorten FINOLA

Odlad i Klippan och fri från bekämpningsmedel. 

Gödslad med stallgödsel

Producerad på Skärholma Gård av Nilsson & Lindhe AB