Swish Klarna

500g FINOLA-19 / grövre eller finare299 kr


Årets Skörd 2019

Grövre eller finare struktur 2,56% CBD

EU-godkända hampablommor av industrihampasorten FINOLA

Odlad i Klippan och fri från bekämpningsmedel. 

Gödslad med stallgödsel

Producerad på Skärholma Gård av Nilsson & Lindhe AB