OBS! Vi kommer att sluta sälja Giardiatesterna pga att vi kommer satsa på vår övriga verksamhet istället


Ett hemmatest som görs på avföring från din hund eller katt och som på 5-10 minuter fastställer om ditt djur är smittat. Har du varit på utställning med din hund/katt eller misstänker du att din hund och katt kanske har diarré som beror på någon parasit så är detta snabbtest en tillförlitlig första utvärdering för att snabbt och enkelt upptäcka om din hund eller katt bär på den väldigt smittsamma tarmparasiten Giardia.           Sensitivity 93.8%, Specificity 100% (compare with IFA).

Snabbtest där tops doppas/rullas i avföring för att sedan doppas i en analysvätska och denna analysvätska droppas sedan i avläsare som visar resultatet efter 10 minuter. ( eng instruktioner mailas ut vid förfrågan ) 

Instruktioner finns under resp produkter

Läs mer om den elaka parasiten Giardia på SVAs hemsida där behandlingsrekommendationer också anges. 

OBS! Nilsson och Lindhe AB besitter inte den kompetens som en Veterinär gör och du ska därför alltid uppvisa ditt djur för Veterinär vid misstanke om Giardiasmitta. http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt/giardia-katt http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24987