FINOLA 1,5%199 kr

FINOLA, / hackad 

Produkten kan innehålla en del pinnar och frö 

FINOLA

Hackad 


EU-godkända industrihampasorten FINOLA

Odlad i Klippan och fri från bekämpningsmedel. 

Gödslad med stallgödsel

Producerad på Skärholma Gård av Nilsson & Lindhe AB