FELINA 32199 kr

Felina 32,  / hackad

Produkten kan innehålla en del pinnar och frö 

Felina 32 

Hackad 


EU-godkända industrihampasorten Felina 32 

Odlad i Klippan och fri från bekämpningsmedel. 

Gödslad med stallgödsel

Producerad på Skärholma Gård av Nilsson & Lindhe AB