Hampablommor PainKiller- små389 kr


"PainKiller"

Småblommor/smulor

Hampablommor från EU-godkänd industrihampa av varianten PainKiller

Varierande storlek på budsen.

100% lagliga


Total halt cannabinoider 18,25%


Italien