CARMAGNOLA 7,29 %299 kr

Carmagnola

Produkten kan innehålla en del pinnar och frö 

Carmagnola -2021 års skörd

Hackad struktur


EU-godkända industrihampasorten Carmagnola

Odlad i Klippan och fri från bekämpningsmedel. 

Gödslad med stallgödsel

Producerad på Skärholma Gård av Nilsson & Lindhe AB